Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2013

Το νερό δεν είναι εμπόρευμα

Η κίνηση Save Greek Water, διοργανώνει συγκέντρωση υπογραφών για τη μη ιδιωτικοποίηση του νερού στη χώρα μας. 

Παράλληλα, πραγματοποιείται σε όλη τη Ευρώπη μια κινητοποίηση πολιτών, η οποία έχει ως στόχο να αναδείξει το δικαίωμα στο νερό, καλώντας τους ευρωπαίους επιτρόπους, οι οποίοι δυστυχώς αποτελούν εντεταλμένα όργανα διαφόρων πολυεθνικών και όχι εκλεγμένους εκπροσώπους από τους πολίτες ή έστω το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, να λάβουν αποφάσεις σχετικά με αυτό το πολύτιμο αγαθό από το οποίο εξαρτώνται όλοι οι έμβιοι οργανισμοί, ώστε να μην αντιμετωπίζεται ως εμπόρευμα. Στόχος είναι μέχρι το Σεπτέμβριο του 2013 να συγκεντρωθούν 2.000.000 υπογραφές.

Ειδικά για τη χώρα μας, η οποία αντιμετωπίζεται ως τριτοκοσμική, ως δηλαδή πηγή εκμετάλλευσης φυσικών πόρων και όχι επένδυσης σε ανθρώπινο δυναμικό, και στην οποία ο επιβαλλόμενος νεοφιλελευθερισμός κατακερματίζει ό,τι πολυτιμότερο υπάρχει από άποψη υποδομών και περιβάλλοντος για να το παραδώσει σε "διαχείριση - ανάπτυξη", δηλαδή κερδοσκοπία σε βάρος της διατήρησής του, η υπογραφή του αιτήματος Save Greek Water αποτελεί επιτακτική ανάγκη. Ας δείξουμε σε αυτούς τους δήθεν σκεπτόμενους που κάνουν τα project managements των λήψεων αποφάσεων σχετικά με τις ιδιωτικοποιήσεις και χρησιμοποιούν τακτικές κοινωνικού αυτοματισμού μέσα από τα media για τηλεθεατές σαπουνόπερων, ότι δεν είμαστε μπουλούκι για διαδηλώσεις κατευθυνόμενο από εργατοπατέρες, αλλά πολύ περισσότερο σκεπτόμενοι και αποτελεσματικοί πολίτες, απ' ότι είναι οι ίδιοι στην προπαγάνδα. 

Για τις υπογραφές, επισκεφτείτε τους παρακάτω συνδέσμους:
http://www.avaaz.org/en/petition/SAVE_GREEK_WATER_FROM_PRIVATIZATION_SOSTE_TO_NERO_APO_TEN_IDIOTIKOPOIESE/
 
https://signature.right2water.eu/oct-web-public/signup.do

Δασοβιοκοινοτητα - Φ.Ε.Κ. 84/17-4-2001/Τ.Α.

‘Ως δάσος ή δασικό οικοσύστημα νοείται το οργανικό σύνολο άγριων φυτών με ξυλώδη κορμό πάνω στην αναγκαία επιφάνεια του εδάφους, τα οποία, μαζί με την εκεί συνυπαρχουσα χλωρίδα και πανίδα, αποτελούν μέσω της αμοιβαίας αλληλεξάρτησης και αλληλοεπίδρασής τους, ιδιαίτερη βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον (δασογενές). Δασική έκταση υπάρχει όταν στο παραπάνω σύνολο η άγρια ξυλώδης βλάστηση, υψηλή ή θαμνώδης, είναι αραιά.