Κυριακή, 6 Νοεμβρίου 2011

Η στρέβλωση των "αναπτυγμένων" κοινωνιών


Εκπομπή για την υπερκατανάλωση και τον παραλογισμό που καθοδηγεί τις "αναπτυγμένες" κοινωνίες / EΡT - doc on air http://www.ert.gr/
Περισσότερα για το κίνημα taste the waste στο http://tastethewaste.com/

Δασοβιοκοινοτητα - Φ.Ε.Κ. 84/17-4-2001/Τ.Α.

‘Ως δάσος ή δασικό οικοσύστημα νοείται το οργανικό σύνολο άγριων φυτών με ξυλώδη κορμό πάνω στην αναγκαία επιφάνεια του εδάφους, τα οποία, μαζί με την εκεί συνυπαρχουσα χλωρίδα και πανίδα, αποτελούν μέσω της αμοιβαίας αλληλεξάρτησης και αλληλοεπίδρασής τους, ιδιαίτερη βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον (δασογενές). Δασική έκταση υπάρχει όταν στο παραπάνω σύνολο η άγρια ξυλώδης βλάστηση, υψηλή ή θαμνώδης, είναι αραιά.